Xem ngay các đoạn Video ngắn để biết thêm về Odoo:

Accountingapp icon
Accounting
More
Expensesapp icon
Expenses
More
CRMapp icon
CRM
More
Projectapp icon
Project
More
Documentsapp icon
Documents
More
IoTapp icon
IoT
More
Website Builderapp icon
Website Builder
More
Studioapp icon
Studio
More
Helpdeskapp icon
Helpdesk
More
Inventoryapp icon
Inventory
More
Field Serviceapp icon
Field Service
More
MRPapp icon
MRP
More
Appointmentsapp icon
Appointments
More
Employeesapp icon
Employees
More
Timesheetapp icon
Timesheet
More
Salesapp icon
Sales
More
Point of Saleapp icon
Point of Sale
More
eCommerceapp icon
eCommerce
More
Signapp icon
Sign
More
Rentalapp icon
Rental
More
eLearningapp icon
eLearning
More
Email Marketingapp icon
Email Marketing
More
Marketing Automationapp icon
Marketing Automation
More
Social Marketingapp icon
Social Marketing
More
Eventsapp icon
Events
More
Odoo.shapp icon
Odoo.sh
Xem thêm
Xem tất cả Ứng dụng
Được sử dụng và tin tưởng bởi
CASE STUDY

Khám phá cách Toyota sử dụng Odoo sau 6 tháng triển khai đồng bộ.

CASE STUDY

Julien Colson quản lý một quán bar rất đẹp tên"Chez Felix". Họ đã sử dụng phân hệ Điểm bán lẻ (POS) của Odoo 2 năm qua. Anh ta sẽ chia sẻ bài học kinh nghiệm của mình.

Đừng tốn thời gian cho những việc tào lao!

Đặt lịch tư vấn

Đặt lịch ngay để được tư vấn từ chuyên gia